α english
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΚΙΚΗΣ
Δικηγόρος Διορισμένος
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης

Περισσότερες Πληροφορίες

 


Οι συνεργάτες μας

ΕΡΣΗ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δικηγόρος Διορισμένη στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Περισσότερες Πληροφορίες

ΜΑΡΙΑ Δ. ΜΠΕΤΑ
Δικηγόρος Διορισμένη στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Περισσότερες Πληροφορίες

ΝΙΚΟΣ Ι. ΓΙΑΓΚΟΥΜΠΩΒ
Περισσότερες Πληροφορίες

 

 
Το δικηγορικό γραφείο Αθανάσιος Κίκης & Συνεργάτες κατέκτησε την πρώτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό της "Corporate Intl Magazine GlobalAwardως προτεινόμενο δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα στην κατηγορίαCorporate Governance AdvisoryExcellence in Greece’.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τομείς δραστηριότητας

 • Αστικό Δίκαιο
  Ακίνητα: Αγοραπωλησίες Ακινήτων. Έλεγχος Συμβολαίων. Έλεγχος τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Αντιπαροχές και Εργολαβικά Συμβόλαια. Διεκδικητικές και Αναγνωριστικές Αγωγές. Αγωγές Διανομής. Προστασία της νομής και της κυριότητας.
  Κτηματολόγιο: Αίτηση και Καταχώριση Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων. Διορθώσεις και εγγραφές κτηματολογίου. Αγωγές κτηματολογίου.
  Κληρονομικό: Διαθήκες. Αναγνώριση, Προσβολή και Ακύρωση Διαθηκών. Αποδοχές και Αποποιήσεις Κληρονομιών. Κληρονομικές Αγωγές.
  Μισθώσεις: Μισθωτικές Συμβάσεις. Εμπορικές Μισθώσεις. Μισθωτικές Διαφορές. Αγωγές και Διαταγές Απόδοσης Μισθίου και Μισθωμάτων.
  Οικογενειακό: Αγωγές Διαζυγίων. Αιτήσεις Συναινετικών Διαζυγίων με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφοτέρων των συζύγων. Αγωγές Επιμέλειας τέκνων. Διατροφές. Αναγνώριση και Προσβολή Πατρότητας. Υιοθεσία. Δικαστική Συμπαράσταση.
  Αγωγές αποζημιώσεως τροχαίων ατυχημάτων. Αγωγές χρέους και αποζημιώσεων. Διαταγές Πληρωμής.
 • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο
  Σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. Εταιρικές Αγωγές. Σύσταση Σωματείων, Συλλόγων και Συνεταιρισμών. Σύνταξη πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.
  Τραπεζικές Συμβάσεις, Εμπράγματες Εξασφαλίσεις Τραπεζών
 • Εργατικό Δίκαιο
  Εργατικά Ατυχήματα. Διεκδικήσεις Δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών –εργαζομένων.
 • Ποινικό Δίκαιο
  Υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων. Παρακολούθηση Πορείας Ποινικής Διώξεως. Αντιπροσώπευση στα ακροατήρια των Ποινικών Δικαστηρίων. Παράσταση Πολιτικής Αγωγής και Υπεράσπισης.
 • Διοικητικό Δίκαιο
  Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και εν γένει φορολογικών διαφορών. Αγωγές, Προσφυγές, Εφέσεις και Αιτήσεις Ακυρώσεως όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων.
 • Φορολογικό & Ασφαλιστικό Δίκαιο
  Ασφαλιστικές  και συνταξιοδοτικές διαφορές. Θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών προς έκδοση συντάξεως.
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία
  Έλεγχος, Καταχώρηση και Κατοχύρωση Σήματος. Προστασία διακριτικών Γνωρισμάτων.
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
  Κατοχύρωση και Προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

 • Μεταφράσεις
  Το γραφείο μας αναλαμβάνει μεταφράσεις κειμένων από την Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική, Ρωσική, Ουκρανική και Τουρκική γλώσσα προς την Ελληνική και αντίστροφα καθώς και διερμηνείες σε δικαστικές και άλλες υποθέσεις.
 
aΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 39, ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Τ.Κ 56429, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30-2310554154 FAX +30-2310554150 KIN +30-6972507304

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων - OnePlusDESIGN
Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη, Κίκης Αθανάσιος & Συνεργάτες, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο,
Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό & Ασφαλιστικό Δίκαιο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία, Μεταφράσεις, Νόμος, Δικαιοσύνη,
Συμβολαιογράφος, Υπεράσπιση, Αγωγή, Μήνυση, Αποζημίωση, Ακίνητα, Κτηματολόγιο, Κληρονομικό, Μισθώσεις, Οικογενειακό
Corporate Intl Global Awards - winner 2010

,